Privaatsuspolitiika

Privaatsus-politiika

Parem Elu Koolitused OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Parem Elu Koolitused kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal (nt Facebook, Instagram);
 • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Parem Elu Koolitused OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Parem Elu Koolitused OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Parem Elu Koolitused OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie koostööpartnerid.

Kliendi isikuandmeid säilitab Parem Elu Koolitused OÜ vastavalt teenuse osutamise vajadusest. Andmeid, mida Parem Elu Koolitused OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Parem Elu Koolitused OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.


Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik muuta, võttes meiega ühendust.


Isikuandmete kaitse

Parem Elu Koolitused OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väiksena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

 

Turvalisus

Kõik Parem Elu Koolitused OÜ veebilehe külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil merike@paremelu.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.


Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

 

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse.

 

Milleks me küpsiseid kasutame? 

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.

Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

 • kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
 • parema klienditeeninduse pakkumiseks;
 • kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
 • kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
 • veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
 • lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
 • sisu pakkumiseks läbi kolmandate osapoolte.

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

 1. SessiooniküpsisedSessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks lehe valikute meeldejätmiseks.
 2. Püsivad küpsised. Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks.

 

Kolmandate osapoolte küpsised:

Meie lehel kasutatakse veebilehe funktsionaalsuste toimimiseks (broneerimis- ja vestlusfunktsioon), kvaliteetsema sisu pakkumiseks, statistika kogumiseks ja reklaamide näitamiseks kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:

 1. Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 2. Instagrami küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://help.instagram.com/519522125107875
 3. Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
 4. MailPoet’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://automattic.com/privacy/ 
 5. Tidio küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.tidio.com/privacy-policy/ 
 6. Simply Schedule Appointments tingimustega saad tutvuda: https://simplyscheduleappointments.com/privacy-policy-2/ 

 

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

Rohkem teavet küpsiste ning nendest loobumise kohta saate veebilehelt https://www.allaboutcookies.org